ควรเริ่มตรวจสุขภาพประจำปีตอนอายุเท่าไหร่ ความจริงแล้วการตรวจสุขภาพสำคัญสำหรับทุกคนอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นวิธีที่จะทำให้เราได้รู้จักร่างกายของตนเองว่ามีจุดบกพร่องตรงจุดไหนหรือไม่ หากมีเราจะสามารถรักษาได้ทันเวลา โดยปกติแล้วการตรวจร่างกายควรจะเริ่มตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ในกรณีที่มีความสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยงโรคก็สามารถเข้ารับการตรวจได้ทันทีเช่นกัน เพราะบางโรคต้องพึ่งเวลาในการรักษาที่รวดเร็ว เช่น ปอดติดเชื้อ เป็นต้น

ตรวจสุขภาพประจำปีแต่ละช่วงวัยช่วงอายุต้องตรวจอะไรบ้าง

นอกจากการตรวจตามรายการขั้นพื้นฐานตามที่กล่าวไปแล้ว ในแต่ละช่วงอายุยังต้องให้ความสำคัญกับบางโรคเนื่องจากจะมีอัตราในการเกิดโรคนั้น ๆ เพิ่มสูงขึ้น ได้แก่

การตรวจสุขภาพของผู้หญิง หากมีอายุ 30 ปีขึ้นไป และเคยมีเพศสัมพันธ์ควรเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก เพื่อตรวจหาเชื้อ HPV และเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไปควรเข้ารับการตรวจมะเร็งเต้านมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การตรวจสุขภาพของผู้ชาย หากมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปควรตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากในช่วงอายุนี้จะมีความเสี่ยงมากขึ้น

การตรวจสุขภาพสำหรับทุกเพศ การตรวจสุขภาพที่สำคัญอย่างมากของคุณผู้ชาย และคุณผู้หญิง คือ ตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไปควรตรวจการติดเชื้อทางเดินอาหาร และตรวจช่องท้องเพื่อหาความผิดปกติของถุงน้ำดี ตับ และไต เป็นต้น หากอายุ 50 ปีขึ้นไปต้องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ และความแข็งแรงของกระดูกด้วย

ควรเลือกตรวจสุขภาพประจำปีโปรแกรมไหน

การที่เราจะเลือกซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพแต่ละครั้ง จะเห็นได้ว่ามีโปรแกรมให้เลือกหลากหลาย โดยหลักการเลือกนั้นให้เลือกตามช่วงอายุที่เหมาะสมตามที่โปรแกรมแนะนำไว้ หากพบว่าตนเองมีความเสี่ยงโรค เช่น แน่นหน้าอก หรือหายใจไม่ออก แต่โปรแกรมนั้น ๆ ไม่มีการตรวจคัดกรองโรคดังกล่าว เราก็สามารถเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีโปรแกรมอื่นได้แม้อายุจะยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่โปรแกรมแนะนำก็ตาม

ควรตรวจสุขภาพประจำปีแม้จะฉีดวัคซีนแล้ว

การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนปอดอักเสบ หรือวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และวัคซีนตัวอื่น ๆ จะเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคนั้น ๆ นั่นหมายความว่าเราจะยังมีโอกาสเป็นโรคนั้นอยู่แต่จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นน้อยลง และถ้าหากเป็นโรคนั้นจริง ๆ ร่างกายของเราจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีก็ยังคงสำคัญอยู่นั่นเอง

เลือกไม่ตรวจสุขภาพได้ไหม
การตรวจสุขภาพถือเป็นสิทธิของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามในช่วงชีวิตหนึ่งเราอาจได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 1-2 ครั้ง ทั้งจากการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน หรือการตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน นอกจากนั้นหากเราไม่ต้องการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมอีกก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่เราควรพึงตระหนักไว้ด้วยว่าโรคร้ายหลายโรคไม่มีสัญญาณ หรือแทบจะไม่ปรากฏอาการบ่งบอกให้เรารู้ การตรวจสุขภาพนั้นจะสามารถช่วยให้เราพบเจอโรคดังกล่าว และทำการรักษาได้ทัน เช่น

-โรคมะเร็ง
-ปอดติดเชื้อ
-โรคความดันโลหิตสูง
-โรคไต